top of page

NO.

052

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

KEY

          B       F#            B  

1.พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

       E        F#            B  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

      E              F#

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      D#m                  G#m  

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      C#m      F#            B  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้


       E             F#

*จะเป็นหรือจะตาย

         D#m             G#m  

จะหัวเราะหรือร้องไห้

     E           F#               B  

จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ

    E               F#

จะอยู่เพื่อจะกล่าว

           D#m                  G#m  

และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์

               C#m               F#

จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญ

                    B  

พระนามพระองค์


     B       F#            B  

2.โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

E         F#            B  

โปรดรับจิตใจฉันวันนี้

      E              F#

ทรงมอบชีวิตให้ข้า

      D#m                  G#m  

ดั่งชีวาพระองค์ทรงพลี

      C#m       F#            B  

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

-3
bottom of page