top of page

NO.

328

พระเยซูข้าเป็นของพระองค์

KEY

B                   F#                 G#m  

1.เมื่อข้าเข้ามา    ในอ้อมแขนพระองค์

       F#     E          F#

ด้วยใจทั้งหมด เพื่อพระองค์

B               F#               G#m  

ทรงรับข้าไว้     วางลงในพระหัตถ์

      F#       E             F#        C#m  

ข้าเป็นของพระองค์ นิจนิรันดร์


 F#              B    F#      E  

***พระเยซูข้าขอ       วางใจ

                 B           E  

ชีวิตข้าเป็นของ พระองค์

                       C#m  

ด้วยเหตุนี้ข้าจึงยำเกรง

                         F#             B  

เหตุนี้ข้าจึงสรรเสริญ สุดสิ้นดวงใจ


B                      F#          G#m  

2. และข้าจะเดิน   ตามน้ำพระทัย

    F#       E              F#

เผชิญทุกอย่าง ด้วยความวางใจ

B                F#              G#m  

และขออาศัย    ดำเนินในหนทาง

     F#       E        F#         C#m  

ในพระสัญญา นิจนิรันดร์


          B        F#     G#m             F#      

**จะนมัสการ    จะนมัสการพระองค์ (X8)

-3
bottom of page