top of page

NO.

257

สายฟ้า

KEY

Intro: D  / G  / A  / A  

G  

1. จงถวายพระพรพระสิริ

Bm  

จงถวายพระเกียรติพระกําลัง

Em                                A  

อันคู่ควรพระนามของพระเยโฮวาห์

G      Em            A                  G  

  จงนมัสการพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงบริสุทธิ์


   D                                G  

*เสียงของพระเยโฮวาห์ อยู่เหนือนํ้า

       Bm                                 A  

พระเจ้าแห่งพระสิริทรงคะนองเสียง

Bm                          G  

พระองค์เป็นที่น่ายําเกรง

                                      A  

ทรงขึ้นประทับเป็นกษัตริย์นิรันดร์


        Bm                 G  

**สุรเสียงอันฤทธานุภาพ

               D              A  

เต็มด้วยความสูงส่ง

                          G               D  

ฟาดความหยิ่งให้หักล้มลงต่อพระกําลัง

     Em                         A  

สุรเสียง ดั่งสายฟ้าวิ่งฝ่าลม

Bm                       G  

เสียงของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

                  D                     A  

สั่นสะท้าน ทะเลทราย ป่าไม้ไกล

                    G                         D  

และทุกคนที่มองเห็น มันจะป่าวร้องพระสิริ

      Em                 A       D  

พระสิริเป็นของพระองค์

-3
bottom of page