top of page

NO.

434

สายใย

KEY

              A                C#m  

1. อยากบอกให้เธอได้เข้าใจ

     Bm            E  

แม้เราจะดูต่างกัน

        A                    C#m  

อาจต่างกันเพียงแต่ร่างกาย

    Bm                    E  

หัวใจเราเป็นเหมือนกัน

             D              C#m       F#m        Bm  

อยากให้รู้ว่าเราห่วงใย และหวังเพียงให้เธอ

      C#m          D        E  

ให้เธอได้พบ สิ่งที่ดีเหมือนเรา


          A           C#m         Bm              E  

2. พระเยซูเป็นที่พึ่งพา ให้เธอมีความสุขใจ

     A          C#m           Bm           E  

ไม่มีอะไรที่สําคัญ พระองค์มองดูที่ใจ

             D  

อยากให้รู้พระองค์ห่วงใย

       C#m         F#m  

และเข้าใจทุกอย่าง

      Bm              D        E      A  

ไม่อยู่ลําพัง พระองค์จะอยู่ข้างเธอ


          D                         C#m  

**พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามีความผูกพัน

    Bm              C#m              F#m  

ให้รักและความเข้าใจกันและกัน

       D                         C#m            F#m  

พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามาเป็นพี่น้องกัน

Bm          C#m     D           E  

ทั้งเธอและฉันจะเป็นหนึ่งเดียว

-3
bottom of page