top of page

NO.

239

อย่ากลัวเลย

KEY

                Bm                        Em  

1. อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า

         Bm                             F#     Bm  

อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า

                G                               Em  

***เราจะหนุนกำลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้า

          G                 A         D       Bm  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

         Em              A          F#    Bm  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

-3
bottom of page