top of page

NO.

064

เพลงจากใจที่แตกสลาย

KEY

Intro: E   A  / C#m   B   (X2)

      E   A  / C#m   B        E   A  / C#m   B  

1. นี่คือบทเพลงจากใจสรรเสริญ

      E   A  / C#m   B        E   A  / C#m   B  

ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ


                   A            

*หากใครเคยล้ม พลาดพลั้ง

      Am                     G#m           C#m  

ผิดหวังและเสียใจ มีชีวิตที่ไม่มีจุดหมาย

F#m               G#m                    B  

เคยเป็นคนที่ทำความผิดมามากมาย


                        E                   A  

**ให้เราร้องเพลงนี้ ชูมือขึ้นอย่างนี้

                B                              C#m  

ร่วมกันร้องเพลงจากใจที่เคยแตกสลาย

                    A                           G#m  

เพื่อสรรเสริญแด่พระองค์ผู้มีความรักมั่นคง

    F#                       B  

ผู้พาให้เราผ่านพ้นวันร้ายๆ

A                Am  

ผู้ที่ทำให้เราได้รู้จัก

        G#m              C#

ความรักที่แสนยิ่งใหญ่

                             F#m       G#m   A  

มาร่วมร้องกันให้สุดหัวใจ

         B              E  

และถวายแด่พระองค์


          E   A  / C#m   B    E   A  / C#m   B  

2. เข้ามา เปล่งเสียงจากใจสรรเสริญ

     E   A  / C#m   B         E   A  / C#m   B  

ขอเชิญมาร่วมร้องกันให้สุดใจ

-3
bottom of page