top of page

NO.

458

เราค้นหาอะไรอยู่

KEY

E  

1. เราค้นหาอะไรอยู่ ที่จริง

                              A  

เราค้นหาอะไรอยู่ ในชีวิตหนึ่ง

E  

เราสูญเสียอะไรไป

                                          A  

และอะไรที่หายที่ไกลไป จากชีวิตเรา

                         G#m          C#m  

เฝ้าแต่ถามกับตัวเองจนเริ่มท้อใจ

        F#m        B  

มันแสนเหนื่อยล้า


    E  

2. เราวิ่งหาอะไรอยู่ ที่จริง

                                     A  

เราไล่คว้าอะไรอยู่ เหนื่อยไปเพื่อใคร

E  

เรานั้นคิดอะไรอยู่

                                          A  

และอะไรที่เข้ามารบกวน อยู่ในหัวใจ

                       G#m           C#m  

กลับมาถามกับตัวเอง วันที่วุ่นวาย

        F#m        B  

มันแสนเหนื่อยล้า


          E  

**ที่ได้พบก็คือความจริง

           A  

ที่เราได้รู้ว่าในใจเรา มันว่างเปล่า

E                             A  

เหมือนว่ามีอะไรที่มันขาดหาย

           C#m                                  B  

และสิ่งนั้นที่เราได้เจอ มันแทงบาดลึกลงไป

                     A  

ให้เราต้องทนเจ็บ ปวดร้าวใจ

   F#m   B      E  

ชีวิตมีเพื่ออะไร


     E  

3. เราคิดหาอะไรอยู่

                                                A  

และทําไมถึงหลงไปแสนไกล จากที่ตั้งใจ

E  

เราหลงรักอะไรอยู่

                                          A  

และอะไรที่ทุ่มเทมากมาย ที่เราฝันใฝ่

                        G#m             C#m  

กลับมาถามกับตัวเองจนไม่แน่ใจ

       F#m           B  

มันแสนเหนื่อยล้า


                   E  

***อยากจะหนีวงกลมเดิมๆในใจ

          A  

อยากพ้นวันคืนที่ดูว่าว่างเปล่า

E                                  A  

ฉันต้องการความจริงที่มีความหมาย

              C#m  

ออกตามหาสะพาน

                       B  

ที่ทําให้เราก้าวพ้นกําแพง ที่ขังหัวใจ

A  

อยากจะข้ามไป

      F#m        B          E  

ไปพบความจริงและความรัก

-3
bottom of page