top of page

NO.

211

เรามาร้องเพลง

KEY

E                  B                 C#m  

1. เรามาร้องเพลง มาครื้นเครง

                    A  

สรรเสริญพระเจ้า

            E           B           A  

ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง

E            B            C#m                A  

เรามาเต้นรำ มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน

              E               B              A  

เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า


E                        B  

**ให้พระคุณความรักเทลงมา

C#m                     A  

  พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ

E                    B                        A  

  ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

-3
bottom of page