top of page

NO.

564

เรามาร้องเพลงกันเถอะ

KEY

Intro: F#/ G#7/ B  / C# (X2)

     F#

1. อยากมีของขวัญให้คนสำคัญ

F#                                   G#m  

ด้วยเพลงที่ร้องมาจากหัวใจอาจดูเล็กน้อย

                 C#

แต่เต็มด้วยรักและความตั้งใจ

F#

จับมือกันไว้เรามาร้องเพลง

F#

บทเพลงแห่งรักมาจากหัวใจ

G#m                       B       C#      F#

ให้โลกได้รู้ พระเยซูรัก รักเรามากมาย


     F#

***ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

G#7

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

B                                         C#

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเพื่อพระเยซูที่รัก

F#

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

G#7

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเถอะ

B                                         C#

ร้องเพลง เรามาร้องเพลงเพื่อพระเยซูที่รัก

               F#

เรารักพระองค์

-3
bottom of page