top of page

NO.

499

เริ่มให้ถูก Crossover

KEY

Intro: B  / E  / B  / E  

B                                E  

1. เราจะเป็นอย่างแกะน้อย

                     F#                       B  

ขอให้พระองค์นำ เราเดินติดตามไป

           G#m            D#m  

ขอเข้าใกล้อยากจะเข้าใจ

        E               F#

อยากรู้เรื่องพระเยซู

B                     E                      F#

เราจะเป็นดั่งต้นไม้ สูงและสูงขึ้นไป

                    B  

ให้คนได้หลบภัย

          G#m       D#m          E        F#    B  

เริ่มต้นถูกเราจึงมั่นใจ จะขอตามพระเยซู


        D#m        G#m              E        F#   B  

**อยู่ที่ใจ เริ่มให้ถูก ให้พระองค์ทรงนำชีวิต

             D#m           G#m   E                F#

ตามพระองค์ไม่เดินผิด ชีวิตก้าวไปถูกทาง


B                       E                    F#

3. เราจะเป็นดั่งภูเขา แม้พายุพัดมา

                  B  

ในใจไม่หวั่นไหว

          G#m       D#m         E         F#   B  

เริ่มต้นถูกเราจึงมั่นใจ จะขอตามพระเยซู

-3
bottom of page