top of page

NO.

330

ให้พระพรหลั่งไหล

KEY

    E               B  

1. เรามาร้องเพลง

            C#m                     A  

มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า

           E            B           A  

ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง


    E            B  

2. เรามาเต้นรำ

           C#m               A  

มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน

              E               B               A  

เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า


E                         B  

***ให้พระคุณความรักเทลงมา

C#m                   A  

พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ

E                   B                        A  

ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา

-3
bottom of page