top of page

NO.

553

ANGELS’ SONG

KEY

B      E    G#m        F#

พระสิริจงมีแด่พระเจ้า

    E    D#m       E        F#

ในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก

B     G#m             E               D#m  

สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง

     E    D#m        F#            B  

ซึ่งพระองค์ ทรงโปรดปรานนั้น

   E     D#m        C#m   B  

ฮาเลลูยา      ฮาเลลูยา

     E   D#m        F#  B  

ฮาเลลูยา      ฮาเลลูยา

-3
bottom of page