NO.

560

กลับมาดังเดิม

KEY

    C                           Em         Am  

1. เรามีสุขและทุกข์ปะปนอยู่ข้างใน

             D  

ยามเมื่อทุกข์ลำเค็ญจิตใจ

             F           G  

อยากจะหาใครสักคน

C                             Em     Am  

เราเคยเจ็บกี่ครั้ง พระเยซูเข้าใจ

                 F  

ปลอบประโลมและห่วงใย

             G  

อยู่เคียงข้างตลอดมา


   Am                G      F     Am  

**หลายครั้งเมื่อเราสุขใจ

                     G             F           G  

ออกห่างพระองค์ ไม่เคยคิดและใส่ใจ


    C                                    Bm      E  

***พระเยซูเฝ้าคอยให้เรากลับมา

                Am       D  

ทุกวันและทุกเวลา

                  F               G  

เมื่อเราเดินหลงทางห่างไป

C                                  Bm     E  

ทุกๆครั้งที่เรานั้นคืนกลับมา

                  Am  

พระองค์จะคอยเยียวยา

       D             F   G      C  

และรักษาใจให้ดี     ดังเดิม

-2