top of page

NO.

416

ขอทรงครอบครอง

KEY

     G  

1. ทรงเป็นพระเจ้าเหนือทุกชนชาติ

                               D  

ทรงมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์

Am                C                   G  

ทรงบัญชาคืนวันไปตามพระทัย


      G  

2. พระเมตตาอยู่เหนือชีวิตข้า

                            D  

พระองค์เป็นศิลาที่ข้าหวัง

Am                 C             G  

พระองค์เป็นกำลังที่ข้ารอคอย


               G          D  

***พระเยซูขอทรงครอบครอง

         Em               F  

ข้าร่ำร้องพระนามพระองค์

               G               D  

โปรดทรงเมตตาให้ข้าได้เห็น

         Em         F              G  

พระสิริเต็มแผ่นฟ้า ทั่วแผ่นดิน

-2
bottom of page