NO.

005

ขอบคุณเหลือเกิน

KEY

                    A  

1. เราร่วมกันร้องเพลงนี้

                 Bm  

ขึ้นมาเพื่อสรรเสริญ

                     D      E                   A  

ขอบคุณเหลือเกินที่พระองค์พาเรามา

        F#m  

ประคองเรามาจนวันนี้

        Bm  

ด้วยรักและความเมตตา

    D                 Bm         E  

ไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเท่าไหร่


              A                          Bm  

2.ในวันที่ล้มพระองค์ทรงก้มพยุงไว้

             E                              A  

วันที่ร้องไห้พระองค์คอยเช็ดน้ำตา

           F#m  

ในวันที่โลกทั้งโลกดูหมดหวัง

       Bm  

วันที่ใจเราเหนื่อยอ่อนล้า

          D                 Bm        E  

แต่พระองค์ทรงแบกเราขึ้นบ่าต่อไป


                                A  

**ขอร้องสรรเสริญพระองค์

   Bm                C#m  

ผู้ทรงประทานซึ่งความหวัง

   Bm          A           F#m           Bm  

นมัสการพระองค์ ด้วยหมดสิ้นสุดหัวใจ

E                        F#m     E  

ขอบพระคุณความรักมากมาย

      C#m     F#m  

ที่ไม่มี    ที่ไหน

       Bm              C#m   

ที่จะรักเราเหมือนที่เรา

    D                E   A  

ได้รับจากพระเยซูผู้นี้

-2