top of page

NO.

334

ขอเชิญท่านผู้วางใจ

KEY

           G           D        G           D  

1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย

      Em             Bm     A             D  

เชิญมา เชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม

Bm          Am    Bm              D  

มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม


           G                          G  

*เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู

        Am           Bm    D            G  

เชิญสาธุการพระเยซู    ผู้ทรงพระคุณ


             G              D  

2. ส่องแสงแห่งพระธรรมส่อง

G           D                      Em       Bm  

แจ้งอยู่นิรันดร์กาล ความต่ำช้าสามานย์

        A                  D  

มิได้ทรงคิดหน่ายแหนง

Bm              Am  

พระบุตรพระบิดา

Bm              D  

พระดำรัสไม่เปลี่ยนแปลง


          G               D  

3. จงสรรเสริญพระองค์เถิด

G               D  

ทูตสวรรค์ในวิมาน

    Em          Bm              A            D  

ให้ดังก้องกังวานทั่วแหล่งหล้าและสากล

Bm      Am    Bm         D  

รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม


           G           D           G          D  

4. สรรเสริญข้าถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้

       Em          Bm          A             D  

พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าวันทาด้วยภักดี

Bm         Am   Bm               D  

ดำรัสพระบิดา  มาปรากฏเป็นภูมิ

-2
bottom of page