NO.

107

ข้าต้องการพระองค์

KEY

     G                    Em  

1. ขอวางทุกสิ่งลง ที่พระบาท

C                      Bm  

ทุกความดี และความงาม

Am                   D  

ล้วนเป็นของพระองค์

G                           Em  

แม้ความสำเร็จหรือ ความทุกข์ตรม

C              Bm         Am                 D  

ข้าก็ไม่ต้องการอะไร มากไปกว่า พระองค์


  Em                   D  

*ไม่มีอะไร ในโลกใบนี้

   C                          D  

ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ


         G             Bm   C               D  

**ข้าต้องการพระองค์ พระองค์เท่านั้น

       G            Bm    C                    D  

ข้าต้องการพระองค์ เพียงพระองค์เท่านั้น

           Em        A             C   D        G  

ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจคือพระองค์

-2