top of page

NO.

582

ข้าเปล่งเสียงโห่ร้อง

KEY

         D  

1. ข้าโมทนาพระคุณ

             G  

จากส่วนลึกด้วยใจศรัทธา

D  

ยามใดใจอ่อนล้า

              A  

พระองค์เสริมกำลังเรี่ยวแรง

D  

วันเวลาเปลี่ยนไป

                G  

ความสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง

         D                                  A  

ความรักพระองค์สำแดงส่องนำข้าเดินไป


             Bm                          G       D  

**ข้าเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยหมดสิ้นสุดหัวใจ

        Bm                      D                 A  

จะไม่เดินห่างไกลขออยู่ในความรักพระองค์

               Bm                     G      D  

จะเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยหมดสิ้นสุดกำลัง

          Bm                    G        A  

จิตวิญญาณของข้าโมทนาพระองค์


           D  

2. ด้วยความรักความชอบธรรม

          G  

ทรงนำข้าพระองค์ทุกวัน

D                                  A  

ขอวางใจและหวังและจะยึดพระคำเอาไว้

D  

วันที่ข้าอ่อนแรง

            G  

จะเสาะหาพระองค์ด้วยสุดใจ

        D                                  A  

ความรักพระองค์ฟื้นใจกลับมีพลังอีกครั้ง


G                                   D  

***พระองค์เป็นที่รักของข้า

                             Em  

เพียงพระองค์ที่ข้าบูชา

                C        A  

มอบถวายใจ

-2
bottom of page