top of page

NO.

450

ความหมาย

KEY

       D                                     F#m  

เมื่อเดินมาถึงเส้นทาง ที่แยกจากกัน

       Bm                               Am  

ต้องคิดและตัดสินใจจะไปทางไหน

       G                     F#m               Bm  

เส้นทางที่ใครว่าดีใช่ทางที่ควรหรือไม่

      Em                               A  

จะเลือกทางไหน อยู่ที่ใจของเรา

        D                                    F#m  

พระเยซูเป็นต้นแบบ แห่งการรับใช้

        Bm                                      Gm  

ทรงเดินไปตามแผนการ พระเจ้าให้ไว้

        G  

ทรงยอมสละพระชนม์

       F#m                 Bm  

ทุกข์ทนเพื่อคนมากมาย

        Em                             A  

และฉันคนหนึ่ง ที่พระองค์ไถ่ไว้


                    G  

***อยากให้ชีวิตจากนี้ได้มีความหมาย

    F#m  

ในสายพระเนตรพระองค์

     Em           F#m  

ใช้ทุกเวลา ใช้ทุกนาที

        G                      A  

ติดตามพระองค์เรื่อยไป

               G  

อยากให้ชีวิตที่เหลือได้มีความหมาย

       F#m                Bm  

แบ่งปันความรักพระเจ้าไป

     Em        F#m  

ให้ทุกวลาที่ยังหายใจ

      G                A                      D  

ได้ใช้ไปตามพระทัย พระองค์เท่านั้น

       Em             F#m  

(ไม่ใช่ของฉัน ไม่ใช่ของใคร)

     G               A            D  

(ชีวิตที่โดนไถ่ไว้เป็นของพระองค์)

-2
bottom of page