top of page

NO.

453

คำอธิษฐานของพระเยซู

KEY

G           Bm      C  

โอ พระบิดา ในเมืองสวรรค์

D                           G  

ขอนามพระองค์เป็นที่บูชา

G            Bm     C  

ขอน้ําพระทัยในเมืองสวรรค์

D                      G  

เป็นเช่นนั้นในโลกา


   G           Bm      C  

**ขอพระบิดาประทานอาหาร

D                        G  

แก่ข้าพระองค์ในแต่ละวัน

G         Bm       C  

ยกบาปข้าที่เคยทําผิดพลั้ง

D                      G  

ดังข้ายกโทษคนอื่น

G      Bm     Am     D  

ขอให้ข้าพ้นการทดลอง

D                G  

นําให้ข้าพ้นจากมารร้าย

G       Bm         C  

เพราะฤทธิ์เดชที่มีมากมาย

D                         G  

เป็นของพระองค์นิรันดร์

-2
bottom of page