top of page

NO.

342

ฉันเป็นใคร

KEY

               G             D                Em  

1. ฉันเป็นใคร ที่พระเจ้าผู้ครองโลกนี้

       D                C  

ทรงสนพระทัยในฉัน

      D                    C  

ในยามเจ็บปวดร้าวราน

            G          D                  Em  

ฉันเป็นใคร ที่ดวงดาวประจำรุ่งเช้า

       D                  C  

ส่องแสงนำทางให้ฉัน

         D                C  

แก่หัวใจที่เดินหลงทาง


           C                   D  

*ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นใคร

             Em                   D  

แต่เป็นเพราะพระคุณพระองค์

         C                   G  

ไม่ใช่โดยความดีของฉัน

             Em                    D  

แต่เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้า


G                  D              Em  

**ฉันเป็น ดอกไม้ที่ต้องมีร่วงโรย

              D               C  

เพียงข้ามวัน ก็ร่วงลาลับไป

         D                      C  

เป็นเหมือน คลื่น ในทะเลใหญ่

      D                    G  

ละอองปลิวในท้องฟ้า

               D              Em  

พระองค์ ยังทรงฟังคำร้องทูล

            D                 C  

คอยฉุดมือเมื่อฉันนั้นล้มลง

              D                   C  

และบอกฉันเป็นของพระองค์

             G  

ของพระองค์


                G          D                  Em  

2. ฉันเป็นใคร ที่ถึงแม้ทรงเห็นบาปฉัน

      D                C  

แต่เฝ้ามองดูด้วยรัก

     D                C  

ให้ฉันได้ยืนขึ้นใหม่

             G           D              Em  

ฉันเป็นใคร ที่พระสุรเสียงพระองค์

     D                  C  

จะร้องห้ามลมทะเล

     D              C  

ที่โหมอยู่ในหัวใจ


  G                  C                   Em  

***ฉันต้องกลัวใคร ฉันต้องกลัวใคร

D                     G     C             G  

ฉันเป็นของพระองค์     ของพระองค์

-2
bottom of page