NO.

027

ชีวิตคือความหวัง

KEY

         C        F              G           C  

1. ในวันที่ต้องร้องไห้เมื่อใจสิ้นหนทาง

    Am        D           G  

ไม่มีแรงจะเดินอีกต่อไป

      C             F                G          Am  

พระเจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกล

     D                               G  

แค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์


          C         Em           Am      Em  

*เมื่อชีวิตมีปัญหา เมื่อพายุโถมเข้าใส่

          F          Em         Dm         G  

ความหวังทั้งหัวใจ ขอฝากไว้ที่พระองค์

            C             Em  

พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง

           Am         Fm  

ให้ต้องเดินอยู่ลำพัง

Dm                G            C  

ชีวิตคือความหวังในพระองค์


        C         F              G         C  

2. ในวันที่สิ้นหนทาง แค่วางภาระลง

     Am        D             G  

พระองค์จะดูแลไม่ห่างไกล

        C         F  

กราบทูลได้ทุกๆ อย่าง

     G                C  

พระองค์ทรงเข้าใจ

         Am      D          G  

มอบทูลทุกสิ่งไว้ที่พระองค์

-2