top of page

NO.

033

ถวายทุกสิ่ง

KEY

          Bb

1. เข้ามาด้วยใจที่ถ่อม

     Gm  

จะยอมพระองค์ทุกอย่าง

                D#           F  

หมดทั้งหัวใจและร่างกาย


            Bb

2. โปรดนำให้ข้าเข้าใจ

       Gm  

เพื่อเดินในน้ำพระทัย

              D#                F  

อยู่ในแผนการ ของพระองค์


Bb           Gm                D#

**ถวายทุกสิ่ง ถวายทุกอย่าง

         F  

หมดชีวิตและหัวใจ

Bb        Gm            D#

ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข

   F                  Bb

ถวายให้กับพระองค์

(เพื่อพระองค์ ของพระองค์)

(ถวายให้กับพระองค์)


Cm               Bb                     D#

***ผู้เดียวที่ข้าวางใจ คือองค์พระผู้ไถ่

           F  

ข้าเป็นของพระองค์ตลอดไป (X2)

-2
bottom of page