NO.

310

ทุกๆสิ่ง

KEY

    C                          Em  

1. ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

         Am            Dm  

สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์

F                G  

เพื่อพระองค์ผู้เดียว

C                           Em  

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

             Am            Dm  

สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์

G                C  

เพื่อพระองค์ผู้เดียว


             Dm           F          G  

**ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง

             Dm        F             G  

ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์


                          C          F  

*****พระองค์เป็นทุกๆสิ่ง

         G                Am  

ทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ

        Dm        Em                F        G  

ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากหัวใจ

             C        F          G  

พระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง

                 Am  

ให้มีความหมาย

         Dm       Em              F      G  

ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น

             C  

ของพระองค์

-2