NO.

535

ผู้ใดจะไปแทนเรา

KEY

     C                                  G  

1. ยังมีคนนับล้าน ไม่เคยจะได้ฟัง

E                                  Am        G  

ยังคงมีความหวัง ที่คนไม่เข้าใจ

   F    A๓             Em  

ชีวิต ที่ยังไม่มีจุดหมาย

    A               Dm    Em     F   G  

ไม่มีหนทางก้าวไป ไม่มีใครช่วยนำ


     C                               G  

2. วันเวลาที่เหลือ คงมีอีกไม่นาน

Em                E                 Am      G  

ใครจะเป็นคนนั้น ที่นำความรักไป

        F     G              Em  

แบ่งปันให้คนทุกคนได้ฟัง

         A                  Dm     Em     F     G  

เรื่องราวที่เป็นความหวัง ให้เขาได้เข้าใจ


    C   Dm     F                  G  

***ว่าเรายอมตายที่บนกางเขน

            Em         Am  

เพื่อคนทุก ๆ คน

            Dm            G             C   Gm   C  

เรายอมทนและทรมานเพื่อให้ชีวิตใหม่

          F   G          Em              A    Dm  

เราจะใช้ผู้ใด และผู้ใดจะไปแทนเรา

   F                G                            C  

ผู้ใดจะไปแทนเรา…     ผู้ใดจะไปกับเรา

-2