top of page

NO.

581

พระองค์เป็นแสง - Shine

KEY

           G        D               C             G  

1. ข้าเห็นผู้งดงามนั้นส่องแสงเป็นประกาย

     G              D             C              G  

ข้าเห็นแสงเรืองรองนั้นขับไล่ความมืดไป

   Em               C           G               D  

ข้าเดินตามพระเยซูและวางใจในพระองค์


          Em           C  

*ความกลัวหายมลายไป

        G                   D  

ทรงเป็นดวงไฟเฉิดฉาย


                       G               D  

**พระองค์เป็นแสงให้ข้ามองเห็น

                     Em         C  

พระองค์เป็นแสงนำทางชีวิต

             G                D  

ข้าจะไม่หลงเพราะข้ารู้ว่า

F                 C                  G  

ทางที่ข้าเดินอยู่พระองค์ทรงนำ

-2
bottom of page