top of page

NO.

276

พระเจ้าของข้า (กลอรี่ มิวสิค)

KEY

D                   F#m                Bm  

1.พระคุณพระองค์  ล้นในดวงใจ

      G                          D  

ชีวิตข้า..มอบเพื่อ..พระองค์

              F#m                  Bm  

ข้าเฝ้ารอคอย ใกล้ชิดพระองค์

              G                     A  

พระวิญญาณ โปรดพื้นใจข้า


                   D           G  

* ข้าจะกราบลง  นมัสการ

          Em             A  

จะถ่อมลง เฝ้าพระองค์

             D              G  

ณ ที่แห่งนี้ ต่อพระองค์


D               F#m              Bm  

2. ขอทรงสถิต และนำทางข้า

              G                 D  

ด้วยพระคำ..ที่ทรงฤทธา

            F#m          Bm  

ขอฟื้นฟูใจ ชำระใจข้า

              G                    A  

พระวิญญาณ..นำข้าเป็นไท


                            D  

**พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อข้า

                 A  

ประทานทั้งชีวา..ที่บนกางเขน

                     Em            Bm  

พระคุณความรักที่ทรงประทาน

        G       D  

พระเจ้าของข้า

                     D  

พระองค์ทรงมีชัย..ชนะความตาย

                  A  

พระสิริมอบแด่..พระเจ้านิรันดร์

                 Em              Bm  

องค์จอมราชา ผู้ช่วยให้รอด

        G       D  

พระเจ้าของข้า

-2
bottom of page