NO.

192

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

KEY

            G                         Em  

1. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

         C               D  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา

        G                       Em  

พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร

         C        D  

จงยินดี จงยินดี


     G                          Em  

** จงเปรมปรีด์ในเสียงเพลง

C                            D  

จงครื้นเครงในความรักของพระองค์

       G                         Em  

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

          C            D            G  

ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

-2