top of page

NO.

206

พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

KEY

G             Em  

1. พระเยซู    เราน้อมรับพระองค์

C                                  G  

     ประกาศพระองค์เป็นราชา

Em           Bm  

    สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา

C                                D  

    เรายกพระองค์ นมัสการ


G                        Em  

**นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์

C       D               G         Em  

  นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์

C       D              G            Em  

  นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์

                C       D      G  

  เชิญพระเยซูประทับที่นี่

-2
bottom of page