top of page

NO.

221

พื้นฟ้าสวรรค์

KEY

    G     Bm        C       D  

1. พื้น   ฟ้า     สวรรค์

                         C       G  

ประกาศพระบารมีพระเจ้า

G    Bm             C     D  

ผู้    ใด    เปรียบปาน

                          C         G  

พระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ


                                         C      D  

*** เพราะพระองค์ทรงพระชนม์

                         Bm      Em  

สถิตอยู่เหนือบัลลังก์

                                  Am      D  

ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ

               G  

นมัสการพระองค์


     G     Bm          C     D  

2. ฉัน    จึง    กราบลง

                     C    G  

ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี

G   Bm           C     D  

ผู้   พลี    พระชนม์

                     C       G  

นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า


                                   C       D  

***และพระองค์ฟื้นพระชนม์

                         Bm    Em  

สถิตอยู่เหนือบัลลังก์

                                    C       D  

ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ

                    G   

นมัสการพระองค์

-2
bottom of page