top of page

NO.

249

มีสหายเลิศคือพระเยซู

KEY

    D                          G  

1. มีสหายเลิศคือพระเยซู

D                                A  

ผู้ได้แบกบาปทุกข์ของเรา

D                       G  

มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า

D      A            D  

จงรีบเร่งมาเข้าเฝ้า


Em    A                  D      D7  

*เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย

G        D                 Em   A  

ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ

D              D7                 G  

เพราะการไหว้วอนเราได้ท้อถอย

D     A                 D  

ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช


     D                                  G  

2. เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ

D                                     A  

เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

D                           G  

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว

D      A                  D  

แต่รีบเร่งนำมาเข้าเฝ้า


 Em     A            D    D7  

*เราจะหาสหายที่วางใจ

G           D                    Em   A  

แก้ความทุกข์ลำบากเราได้

D             D7                     G  

เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้น

D      A                  D  

จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์


     D                                         G  

3. เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก

D                                 A  

เหลือกำลังและเราหมดแรง

D                                 G  

ผู้ประเสริฐทรงช่วยศิษย์ที่รัก

D       A                      D  

ให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์


  Em   A                     D     D7  

*ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน

G     D                 Em   A  

จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า

D        D7                     G  

แล้วทรงยื่นพระหัตถ์รับท่านไว้

D        A                     D  

ท่านจึงได้รับความบรรเทา

-2
bottom of page