top of page

NO.

224

สรรเสริญพระนาม

KEY

G          D  

1. สรรเสริญพระนาม

          Em       C  

ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม

         G               D  

ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ

C  

สรรเสริญพระนาม


G          D  

2. สรรเสริญพระนาม

          Em        C  

เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง

           G               D  

แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร

C  

สรรเสริญพระนาม


G                      D  

*ทุกพระพรที่พระองค์

         Em                 C   

เทลงมา   ฉันขอสรรเสริญ

G                   D               Em              C  

แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามาฉันยังร้องว่า


                         G                D   

***สรรเสริญพระนามของพระเจ้า

                     Em     C  

สรรเสริญพระนาม

                     G               D  

สรรเสริญพระนามของพระเจ้า

                    Em               C  

สรรเสริญพระนามพระเจ้าสูงสุด


G         D   

3. สรรเสริญพระนาม

          Em            C  

เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา

           G                  D   

เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา

C  

สรรเสริญพระนาม


G         D                            Em  

4. สรรเสริญพระนาม บนเส้นทาง

               C  

เดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม

            G              D   

ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม

C  

สรรเสริญพระนาม


         G                   D  

**ทรงให้และทรงอวยพร

       Em                C  

ทรงให้และทรงอวยพร

         G                 D  

ใจฉันจึงยังร้องสรรเสริญ

Em                       C  

ร้องสรรเสริญพระนาม

-2
bottom of page