top of page

NO.

090

สาธุการพระนาม

KEY

G         D  

1. สาธุการพระนาม

           Em       C  

ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม

         G                D  

ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ

C  

สาธุการพระนาม


G         D  

2. สาธุการพระนาม

           Em          C  

เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง

           G                D  

แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร

C  

สาธุการพระนาม


G                        D  

**ทุกพระพรที่พระองค์

          Em              C  

เทลงมา   ฉันขอสรรเสริญ

G                   D                 Em  

แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา

                 C  

ฉันยังสรรเสริญ


                         G             D  

** สาธุการพระนามของพระเจ้า

                   Em     C  

สาธุการพระนาม

                    G               D  

สาธุการพระนามของพระเจ้า

                    Em                C  

สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด


G        D  

3. สาธุการพระนาม

           Em          C  

เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา

           G                  D  

เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา

C  

สาธุการพระนาม


G        D  

4. สาธุการพระนาม

           Em               C  

บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม

           G                D  

ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม

C  

สาธุการพระนาม


          G                   D  

***ทรงให้และทรงรับไป

       Em              C  

ทรงให้และทรงรับไป

       G               D        Em               C  

ส่วนฉันขอตัดสินใจ จะสรรเสริญเรื่อยไป

-2
bottom of page