top of page

NO.

495

สิ่งเดียวที่หวัง

KEY

     Am                       Dm  

1. พระเยซูทรงเป็นทางนั้น

G                                 C  

เป็นความจริงและเป็นชีวิต

F                             Dm  

เป็นคำตอบและเป็นที่หวัง

 E                        Am  

เป็นกำลังเป็นสันติสุข


    Am                  Dm  

2. ขอมีพระเยซูเท่านั้น

G                              C  

คืนและวันจะมีความหมาย

F                     Dm   E                     Am  

พระเยซูเป็นกำลังใจ   ขอให้มีพระองค์ก็พอ


A                 Dm                 G  

** ไม่เคยคิดหวังเงินทองอะไร

               C              F  

ไม่เคยคิดฝันจะดูยิ่งใหญ่

                Dm              Bb              D  

หากมีสุขทุกข์เพียงใด จะอยู่พึ่งพาพระองค์

             Em               A  

ไม่เคยคิดขออะไรมากมาย

               D                 G  

ไม่เคยคิดได้อะไรมากกว่า

              C             E                Am  

ที่จะฝากทุกเวลา ในรักของพระเยซู

-2
bottom of page