top of page

NO.

424

สุดหัวใจ Crossover

KEY

     G                           D  

1. เราจะแตกต่างกันยังไง

Em                       Dm      G  

เราก็ยังเดินเคียงกันไป

C                                 Bm  

เพราะพระองค์นำเราทุกคนมารวมกัน

            Am                    D  

ในแผนการยิ่งใหญ่มากมาย

      G                          D  

2. เรามารวมกันเพื่อรับใช้

Em                         Dm      G  

ให้เป็นพระพรแก่คนไทย

C                                 Bm  

คอยเป็นกำลังเสริมสร้างกันเพื่อพระองค์

          Am              D  

จะใช้เราได้ตามพระทัย


      G           Bm    C            D  

***ด้วยสุดหัวใจถวายให้พระองค์

Bm          Em         C       D  

จะทรงเพิ่มเติมพระพรมากมาย

G             Bm              C       A  

ให้เราช่วยกันเพื่อพลิกฟื้นประเทศไทย

         D          G  

ให้ได้มีความหวัง

(เพราะพระองค์เป็นความหวัง)

-2
bottom of page