NO.

452

หนึ่งเดียว

KEY

G                         Em  

ข้าถวายใจทั้งหมดให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

             C                 Bm  

หนึ่งในชีวิต หนึ่งในจิตใจ

    Am                D  

ข้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด

G  

พระองค์ครอบครองทุกสิ่ง

Em  

ทรงมอบความจริงให้ข้า

                  C              Bm  

ได้ประกาศไป ให้จนสุดปลาย

     Am                 D  

รับใช้ด้วยความตั้งใจ


                    C  

***เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่

                              Bm          Em  

เป็นพระเจ้าที่คงอยู่วันนี้และสืบไป

               C  

พระองค์เป็นหนทางและความรอด

                                  Bm       Em  

นําทางเดินไปตลอด ให้ข้าเสมอไป

             Am                D  

ข้าจะอาศัยพระคําพระองค์

                Bm               E  

เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมาย

Am                D  

ผู้เดียวที่ข้ารับใช้

      Am                 D           G  

คือองค์ผู้ทรงพระชนม์ เสมอไป

-2