NO.

351

อำนาจความรักพระองค์

KEY

G              D       Em  

1. พระเจ้าข้าเข้ามา

                             Bm       Em  

โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต    หัวใจ

D                 C             D        Em    D  

โดยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระองค์


G            D         Em  

2. โอ้พระองค์ข้ารู้ดี

                      Bm    Em  

จุดอ่อนภายในที่ข้ายังมี

      D                    C      D  

ขอทรงลบล้างออกไป

           C            D        G       

โดยอำนาจความรักพระองค์


       C       D                               C     G  

***โปรดยึดข้าให้ความรัก พระองค์ล้อมข้า

C       D                     G       Am   G  

นำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์

      C      D                             C   G  

เมื่อข้ารอคอยจะผงาดขึ้นดังนกอินทรี

       D                Em  

แล้วข้าจะบินต่อไป

              D                       C  

พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ

         D                  G  

ในอำนาจความรักพระองค์


G              D         Em   

3.โปรดเปิดตาของข้า

                       Bm        Em  

ให้มองเห็นพระพักตร์พระองค์

     D                   C  

ให้เข้าใจความรักแท้

       D         Em       D  

ที่ดำรงภายใน


G                       D           Em  

4. โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด

                               Bm   Em  

และทรงเปิดเผยพระทัยในชีวิต

                         C       D  

ให้ดำเนินทุกทุกวัน

           C           D    G  

โดยอำนาจความรักพระองค์

-2