top of page

NO.

046

เปี่ยมรัก

KEY

            Dm                 Bb

1. เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ

        C                  Dm  

ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา

     Dm                        Bb

บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู

      C             Dm  

ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด


           Bb    C       Am      Dm  

**นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

         Bb  C          F    A  

พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา

            Bb              C         Am   Dm  

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

               Bb      C               Dm  

แห่งความรัก พระคุณและเมตตา


        Dm                   Bb

2. ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา

   C                  Dm  

ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง

    Dm                     Bb

ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง

    C               Dm  

ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

-2
bottom of page