NO.

433

เพราะพระองค์รัก

KEY

     E                     B  

1. ความรักนั้นทนนาน

          C#m               G#m  

รักคือการกระทำมอบให้

          A               G#m   C#m  

รักไม่หยิ่งไม่ผยอง ไม่ร้อนใจ

F#m                B  

ชื่นชมในความดี

E                    B         C#m             G#m  

มีความหวังในใจไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่

        A             G#m     C#m  

รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไป

F#m     B       E  

แต่เชื่อในส่วนดี


                        Am             D              G  

**เพราะพระองค์รักให้ความรักอยู่ตลอดไป

        C               F       F#m               E  

และรักไม่มีเงื่อนไขเต็มใจและตายเพื่อเรา

                     Am       G#      D#

เพราะพระองค์รัก เราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่

F#                    C#  E          D#

มีความรักที่มากมาย มีดวงใจงดงาม

-2