top of page

NO.

260

เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

KEY

            C               Em  

1. เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

              F                     G  

ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ

            C          Em  

ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ

              F                        G  

ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น

             Am             Em   F          C  

เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง นมัสการบูชา

               Am                  Em  

ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ

       F                     G  

แซ่ซ้องประกาศพระนาม


            C                       Em  

**เยโฮวาห์ยิเรห์พระผู้จัดเตรียม

        Am                        Em  

เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่

         F                    Em         Am  

เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

      Dm             G  

เราถวายคำสาธุการ

       C                           Em  

เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย

       Am                     Em  

เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด

        F                   Em   Am  

เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข

      Dm   G        C  

เรานมัสการ พระองค์

-2
bottom of page