top of page

NO.

590

เราขอนมัสการ

KEY

      G          Bm  

1. เราขอนมัสการพระองค์

Am                        D  

ทรงเป็นพระเจ้าจอมราชา

G              Bm         Em      C      A     D  

ประทับบนบัลลังก์โสภา ทรงนามว่าพระเยซู


     G                              Bm  

2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพญามาร

Am                           D  

ครอบครองสวรรค์และโลกา

G                 Bm    Em  

ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้

            C         D    G  

สำหรับองค์ทรงนามเยซู


  C      D               Bm    Em        C  

*เราจะยกย่องสรรเสริญ ชูมือนมัสการ

      D                  G  

พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา

         C      D           Bm  

เปล่งเสียงถวายคำสดุดี

Em               C      D     G  

แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

-2
bottom of page