NO.

459

เราคือของขวัญ

KEY

       C         G     Am      G  

เมื่อฉันและเธอได้พบเจอกัน

          F          Em     Dm        G  

เราจะจับมือกัน ยิ้มให้กันเรื่อยไป

        C          G     Am    G  

พระองค์สอนเราให้ดูแลกัน

               Dm                    G        C  

เพราะเราคือของขวัญ ของกันและกัน


         F           G          Em      Am  

**เมื่อเธอพลาดไปฉันจะอภัยให้เธอ

       Dm           G             C  

ให้เหมือนพระองค์อภัยให้ฉัน

        F         G                Em      Am  

เมื่อฉันพลาดไปเธอโปรดอภัยเช่นกัน

          Dm      G                  C  

เพราะฉันและเธอเป็นพี่น้องกัน


             F  

*หากวันใดที่เราต้องไกลห่าง

Em  

ฉันจะอธิษฐาน

           Dm                     G  

ให้พระเยซูคอยดูแลเธอเสมอ

-2