top of page

NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

KEY

     Bb                            Gm  

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา

D#                        F        Bb

เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา

D#               F        Dm               Gm  

เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา

Cm                     F  

มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา


    Bb                          Gm  

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ

D#                F      Bb

เราเป็นความหวังกำลังใจ

D#              F    Dm           Gm  

เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง

D#                    F        Bb

ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ


    Gm         Dm  

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

D#               F    Bb

จงวางใจในเราเสมอ

Gm          Dm  

เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา

D#                F  

จงอยู่ในอ้อมแขนเรา

D#               F  

จงอยู่ในพระทัยเรา

D#              F        Bb

จงอยู่ในรักของเราเสมอไป

-2
bottom of page