top of page

NO.

094

เหนือโลกา

KEY

G                   D            Em  

1. แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์

       C  

ในที่สูงอันชื่นบาน


G      D               Em      C  

จักรวาลชื่นชมยินดี


Em        A  

*พระสิริของพระองค์

C                    D  

ครอบครองอยู่เหนือโลกา


             G                       D  

**เรายกย่องพระนามพระองค์

            Em                     C  

เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่

        G         D  

ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์

Em                    C  

ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร


G                    D             Em  

2. พระองค์ทรงยุติธรรม

            C  

ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง

G          D                        Em    C  

พระปัญญาเหนือความเข้าใจ

Em              A  

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์

C                   D  

ครอบครองอยู่เหนือโลกา


      Em     A  

****พระสิริของพระองค์

C               D  

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์

Em            A              C       D  

ครอบครองอยู่เหนือโลกา

-2
bottom of page