top of page

NO.

214

ในนามเยซู

KEY

                        F                       Dm  

1. พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา พระเจ้าอยู่กับเรา

                    Am                       C  

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                     F  

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

               Dm                         C  

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


                       F                        Dm  

2 ทรงช่วยรับภาระเรา ชำระความอับอาย

                     Am                      C  

พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย

                      F  

พวกเราจะไม่คร้ามกลัว

                Dm                        C  

พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา


          G              F  

*จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

                     C                     Am  

ด้วยฤทธิ์พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์

                Bb                    F               C  

ประทับในใจ ปลดปล่อยเป็นไท ในนามเยซู


              G             F  

***จะไม่ตาย แต่มีชีวิต

                  C                    Am  

จะประกาศร้อง พระนามพระองค์

                     Bb                F  

(เมื่อ)พบพระคริสต์ เยียวยาชีวิต

             C  

ในนามเยซู


                        F  

**พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา

                       G  

ทรงขับไล่ความมืดมิด

                     Am                       C  

ทรงจุดไฟแห่งสวรรค์ ซึ่งจะไม่สั่นคลอนไป

                       F                    G  

ในพระนามพระเยซู เหล่าศัตรูก็ปราชัย

                Am               C  

และเราจะสรรเสริญ สรรเสริญ

-2
bottom of page