top of page

NO.

117

ในพายุ

KEY

D                        Bm  

1 ในพายุมีลมและฝน

                              G  

ข้าทูลขอ ให้ผ่านพ้นไป

                             D  

พระบิดา ใจข้าหวั่นไหว

D                                 Bm  

ข้าเหนื่อยล้า มองไม่เห็นทาง

                                  G  

ความผิดหวัง ทำให้ท้อใจ

                              D  

โปรดเมตตา คนใจสลาย


                     G  

* เพราะข้าจะวิ่งไปตามพระองค์

               Bm  

ถึงแม้ข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

                   G  

เมื่อพระองค์นำทางใด

                             A  

ข้าพร้อมจะยอมทำตาม

                  G  

เพราะข้าจะร้องสรรเสริญพระองค์

             Bm                              G  

ถึงแม้ในวันที่น้ำกลบตา แต่ข้ามั่นใจ

                                      A  

ในรักเที่ยงแท้ และพระสัญญา

                D  

ข้าเชื่อพระองค์


D                            Bm  

2 เมื่อพายุ ยังไม่ผ่านพ้น

                               G  

ลมและฝนไม่เคยเห็นใจ

                                   D  

แต่พระองค์ ทรงกอดข้าไว้

                                     Bm  

โปรดประทาน กำลังเรี่ยวแรง

                         G  

ให้ข้าพ้น เวลานี้ไป

                                D  

ให้เข้มแข็ง ในวันโหดร้าย


G   A    D           G  

**** แม้ มี พายุใหญ่

G        A     D            G  

เปียก ปอน แต่ ไม่ถึงตาย

G        A     D             G  

ความ หวัง อยู่ ในพระองค์

G   A    D             G  

ชี   วิต   ข้า มอบ ถวาย

-2
bottom of page