top of page

NO.

563

ให้พระองค์ดูแล

KEY

                 G                 C  

1. จากดวงใจที่เคยทุกข์เศร้าโศก

           G      Em    D  

ฝากเอาไว้ให้พระเยซู

                C         D          Bm    Em  

เพราะพระองค์สัญญา ประทานความสุข

C     Am   D  

ใจได้พักในพระองค์


              G              C  

2. จะอดทนเมื่อยามทุกข์ลำบาก

          G     Em    D  

จะเต็มใจเชื่อฟังพระคำ

           C        D        Bm    Em  

จะยอมทำตามน้ำพระทัยทุกสิ่ง

C            Am     D  

ยอมหมดใจชั่วชีวิต


             C                 Bm  

**ให้พระองค์ดูแลเหนือทุกสิ่ง

      Am        Cm      G  

ไม่ห่วง ไม่กังวล เชื่อวางใจ

                C       D               Bm      Em  

เพราะพระองค์ทรงรู้และทรงห่วงทรงเข้าใจ

Bb                    D  

ฝากพระองค์ไว้ ตลอดไป


              G              C  

3. จะจริงใจ รับใช้ด้วยใจถ่อม

            G        Em   D  

จะเดินตามรอยพระเยซู

           C          D      Bm    Em  

จะขอบคุณเมื่อยามเผชิญทุกสิ่ง

C     Am   D         G  

ยอมถวายใจและกาย

-2
bottom of page