NO.

241

ความสุขวันคริสต์มาส

KEY

             G#                   G#

1. ความสุขวันคริสตมาสเต็ม

                    C#                G#

ไปด้วยความรักและความสุขใจ

       G#             G#

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน

      D#                  G#

และนำปีแห่งความสุข

      G#              G#

บนแผ่นดินโลกจงมี

                   C#                G#

ความสุขสำราญร้องเพลงทั่วไป

     G#          G#        D#7           G#

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันคริสตมาสนี้


               G#           Fm  

* ความยินดี เป็นของท่าน

          C#  D#  G#

ในวันคริสตมาสนี้

       G#              Fm  

สันติสุข เป็นของท่าน

          C#   D#  G#

ในวันคริสตมาสนี้

             C# D#7            G#

** ความสุขสงบเป็นของท่าน

     D#7                 G#

ในวันแห่งคริสตมาสนี้

-1