top of page

NO.

395

ตรึงชีวิตที่เหลือ

KEY

A             Bm                C#m        D  

1. เมื่อทรงเขย่าดวงใจดวงนี้ให้สั่นไหว

A            Bm              C#m          D  

ไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไป


A              Bm                C#m          D  

2. เสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่

A               Bm             C#m           D  

ใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์


E                                A  

*ข้าฯอยากจะรู้พระเยซูทุกข์ทนแค่ไหน

Bm   C#m        D               E  

คำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไร


                        D     E             C#m    F#

**แค่เพียงเสี้ยวหนึ่ง   ของความรู้สึก

   F#m   Bm         E              A  

ที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิต

                  D   E                   C#m     F#

ขอมอบดวงใจ     ทั้งวิญญาณจิต

F#m    Bm              E              A  

ตรึงชีวิตที่เหลือของข้าฯไว้กับพระองค์

-1
bottom of page