top of page

NO.

181

ทุกหนทาง

KEY

A                     D  

1. พระองค์เป็นความหวัง

     E                  A  

ในยามที่ทุกข์ลำบาก

A                  D               E             A  

พระองค์เป็นความรัก ในยามที่ใจขัดสน

A                 D              E              A  

พระองค์เป็นทางรอด ในวันที่ต้องล้มลง

    F#m               B              E  

ข้าขอเชื่อในพระองค์ ด้วยสุดใจ

    A                E  

**ทุกหนทางที่ก้าวเดินไป

        A                 F#

พระองค์สถิตย์ข้างใน

             D        C#m  

ให้ข้าได้มั่นใจ

     Bm                  E  

พระองค์จะนำย่างเท้าเดินไป

      A                     E  

หุบเขาความตายมืดมิดเพียงใด

          A                    F#

ท่ามกลางปัญหามากมาย

            D          C#m  

หัวใจมีสันติสุข

     Bm               E          A  

เมื่อวางทุกสิ่งเอาไว้ที่พระองค์


F                    Em     Am  

***เปิดใจและยอมเชื่อฟัง

           F               Em                Dm   E  

ให้พระองค์เข้ามาครอบครองหัวใจ

-1
bottom of page